Phần mềm kế toán OMEGA

quantriketoan

Cối xay gió
Staff member
#1
Phần mềm OMEGA là một module trong Phần mềm ERP OMEGA, hỗ trợ rất tốt các nghiệp vụ kế toán như: vốn bằng tiền, quản lý công nợ, mua bán hàng, tổng hợp,… chi tiết theo thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Ngoài ra phần mềm còn được thiết kế mở và mang tính chất quản trị rất cao. Ưu điểm:
- Tính tự động hóa cao
- Mối liên kết chặt chẽ
- Tính nhất quán cao
- Tính khoa học cao.
 
Top